gallery/facebook-icon

CEUK Sp. z o.o.

KADRY I PŁACE

Zakres usług związanych z prowadzeniem Kadr i Płac:

 • Sporządzanie list płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • Obliczanie należnych wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez pracodawcę, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, ekwiwalentów i odpraw wynikających z przepisów prawa,
 • Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie rezydentów i nierezydentów podatkowych w Polsce,
 • Sporządzanie informacji i elektronicznych przelewów kwot wynagrodzeń do wypłaty,
 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń,
 • Sporządzanie miesięcznych informacji i przelewów kwot podatków (PIT4R, PIT8A) oraz składek ZUS do zapłaty za dany okres,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA),
 • Sporządzanie deklaracji rocznych podatku od osób fizycznych (PIT 4R, PIT8AR, PIT11),
 • Elektroniczne przesyłanie dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • Reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym,
 • Sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji PFRON,
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 • Sporządzanie aneksów do umów o pracę,
 • Informowanie o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne i okresowe,
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych,
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach,
 • Sporządzanie świadectw pracy,
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej.

 

Ceny ustalane indywidualnie.